Algemene voorwaarden
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij ellengeeftbijles diensten van welke aard dan ook aan haar opdrachtgever levert.

Definities
Ellengeeftbijles is een eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle, zij is een leverancier van studiebegeleiding en/of hulp bij leerproblemen in de vorm van bijles/remedial teaching.

Bijles
Dit is herhaling van leerstof. Voor sommige leerlingen is het herhalen van de lesstof voldoende om tot begrip van deze lesstof te komen.  

Opdrachtgever
De persoon die met ellengeeftbijles een overeenkomst aangaat voor het leveren van diensten ten behoeve van de leerling.

Leerling
Het kind waarbij leerproblemen/huiswerkproblemen geconstateerd zijn en die door de opdrachtgever overgedragen is aan ellengeeftbijles.

Ziekte e.d.
Verhindering bij ziekte of onvoorziene omstandigheden en bij een keer niet kunnen komen:
Wanneer de leerling verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden, moet de opdrachtgever dit zo snel mogelijk melden aan ellengeeftbijles.
Wanneer ellengeeftbijles verhinderd is, als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden, moet zij dit zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever. Ellengeeftbijles en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.
Wanneer de opdrachtgever niet doorgeeft dat de leerling niet kan komen wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.

Betaling en tarieven
De facturen worden aan het einde van iedere maand per mail verzonden. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te betalen. Ellengeeftbijles is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk voor het einde van het betreffende schooljaar aan de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe schooljaar.

Aansprakelijkheid
Met deze overeenkomst gaat ellengeeftbijles een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dit wil zeggen dat ellengeeftbijles geen resultaat kan garanderen. 

De overeenkomst eindigt nadat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van de leerling kan ellengeeftbijles de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit via de mail aankondigen.

Evaluatiemomenten
Evaluatiemomenen vinden plaats tijdens een bijlesmoment. Wanneer ouders/verzorgers voorkeur geven aan een evaluatie via de mail/app is dit ook mogelijk.

Opzeggen
Ik hanteer een opzegtermijn van twee lessen (niet weken). Deze lessen moeten dan nog op het moment van opzeggen afgenomen worden. Zodat ik een periode goed kan afsluiten met een leerling.