Bijles (groep 3 t/m 8) 
Sommige kinderen hebben even wat extra hulp en aandacht nodig op (verschillende) leergebieden. Zij hebben wat moeite met bijvoorbeeld lezen, rekenen of spelling en voelen zich daardoor onzeker of gefrustreerd. Deze leerlingen merken dat ze niet meer goed mee kunnen komen in de klas. Ik wil hen dat duwtje in de rug geven, wat ze nodig hebben om vervolgens weer zelfstandig verder te kunnen. Het opdoen van succeservaringen is heel belangrijk. Zowel voor het plezier als de motivatie van de leerling.

Bijles kan dan heel nuttig zijn. Het gaat om specialistische individuele hulp. Binnen de bijles werken we op het eigen niveau van het kind en maken vanuit daar stappen vooruit. Het eigen schoolwerk mag altijd meegenomen worden.

Bij mij kunnen kinderen van de basisschool terecht voor bijles op de volgende gebieden:

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Nederlandse taal en woordenschat
  • Hulp bij het maken van een spreekbeurt
  • Hulp bij het maken van een boekbespreking

Ik neem geen onderzoeken af bij kinderen.

Wat is bijles?
Bijles is het bijspijkeren van een vak, een intensieve en vakinhoudelijke begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat het kind de lesstof goed doorziet en zelfstandig kan maken.